European Regional Development Fund

Název projektu:

BadFly Interactive

- TauCeti, Dead Effect 2

Registrační číslo projektu: CZ.01.4.04/0.0/0.0/16_076/0008445

Předmět a cíl:

S finanční podporou z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, programu ICT a sdílené služby, firma vyvíjí novou hru a tvoří nová pracovní místa.